Za opremanje stočarskih farmi bespovratna sredstva

Konkurs za opremanje stočarskih farmi otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15. martom.

Cilj Konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2019. godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskihfarmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Za opremanje stočarskih farmi predviđeno 80 miliona dinara

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2019. godini predviđen je ukupan iznos do 80.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 % od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 % od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godini, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.200.000,00 dinara, odnosno 2.500.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i  ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godini, a drugi mlađi, maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.200.000,00 dinara).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA.

NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2019. godine.

Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće:

1. Opremanje govedarskih farmi:
 Boksevi za smeštaj muznih krava,
 boksevi za smeštaj tovnih junadi,
 podovi za ležišta,
 pojilice,
 termo pojilice,
 električne pastirice,
 ventilacija,
 muzilice,
 sistemi za mužu,
 laktofrizi,
 kućica za smeštaj teladi ‒ boksevi za telad (pojedinačni i grupni).

2. Opremanje svinjarskih farmi:
 boksevi za prašenje,
 uklještenje,
 prostirke, podovi za staje,
 grejne ploče, sistem grejanja
 boksevi za prasad,
 boksevi za tov svinja (sa hranilicom),
 oprema za ishranu
 ventilacija.

3. Opremanje ovčarskih i kozarskih farmi:
 pojilice,
 termo-pojilice,
 električne pastirice,
 oprema za ishranu
 muzilice,
 sistemi za mužu,
 laktofrizi

4. Opremanje živinarskih farmi:
 oprema za ishranu
 pojilice,
 linija napajanja,
 ventilacija,
 paneli za hlađenje,
 oprema za grejanje.
 oprema za sortiranje jaja
 oprema za pakovanje jaja
 oprema za čuvanje jaja
 oprema za uzgoj i držanje koka nosilja za proizvodnju konzumnih jaja

5. Nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu
 ekstruder,
 mlin čekićar,
 mešaona
 peletirka
 balirka za seno

6. Oprema za izđubravanje
 skreperi i separatori,
 uređaji za mešanje osoke i tečnog stajnjaka,
 pumpe za pražnjenje tankova,
 separatori za osoku i tečni stajnjak
 specijalizovana oprema za transport čvrstog stajnjaka,polutečnog i tečnog stajnjaka
 prateća oprema za polutečni i tečni stajnjak

Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu po jednoj vrsti životinja.

Pravo na podsticaje imaju fizička i pravna lica

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to :

1. fizičko lice:
 nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
 preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;

2. pravno lice:
 privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
 zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog
gazdinstva
 složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog  gazdinstva.

O USLOVIMA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU PROČITAJTE OVDE

Od specifičnih uslova za učešće na konkursu navedeno je da mogu učestvovati RPG koja imaju:

– manje od 20 goveda
– manje od 150 ovaca ili koza
– manje od 30 krmača
– manje od 100 tovljenika
– manje od 4000 brojlera

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.3.

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova

Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prenosi: poljosfera.rs

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*