Vremenske prilike idealne su za prvo prihranjivanje strnina

Ove godine imali smo već početkom februara dnevne temperature iznad 15ᴼC, što pogoduje biljkama da počnu da usvajaju hranljive materije iz zemljišta.

Ozime strnine zasejane na području Lijevče polja, nalaze se u dobrom stanju iako je zima bila blaga, bez snega sa kasnijim rokovima setve. Kod žitarica koje su posejane u optimalnom roku, nastupila je faza početka bokorenja, a kod onih koje su u kasnijim rokovima (početak decembra), sada je faza rasta jednog do tri lista, kako navode u PSSRS.

Kada je reč o prihranjivanju, prvo treba uraditi kada temperatura bude iznad 5ᴼC i na tom nivou zadrži se otprilike jednu sedmicu. Ovaj period je važan jer tada usevi kreću sa usvajanjem hraniva iz zemljišta, a to je u ovoj regiji sada, početkom marta.

Kojim formulacijama prihranjivati?

Na početku nove vegetacijske sezone, dnevne temperature su već od 10. februara bile iznad 15ᴼC dok su noćne bile veće od 0ᴼC. Prihranjuje se sa lako pristupačnim azotom, najčešće sa KAN-om ili AN-om. KAN se preporučuje više za kiselija tla, jer se na njima lakše usvaja azot iz ove formulacije hraniva nego iz AN-a.

Azot neophodan za prihranu: Oprezno sa količinama

Prvu prihranu ne bi trebalo izvoditi sa UREA-om jer se azot iz ovog đubriva usvaja tek na nešto višim temperaturama.

Količina potrebnog hraniva zavisi od prethodno urađene analize zemljišta. Tačnije, na osnovu hraniva koja su prisutna u tlu, određuju se potrebne doze đubriva. Iskusni poljoprivrednici smatraju da su okvirne predsetvene količine za prihranjivanje:

  • Pšenica: 200 -250  kg/ha  KAN, 27-procentnog
  • Ozimi ječam: 200-250 kg/ha,  KAN, 27%
  • Tritikali: 200-250 kg/ha, KAN, 27%
  • Ozima zob: 150 kg/ha, KAN, 27%
  • Raž: 200 kg/ha, KAN, 27%

Kako pravilno odrediti dozu?

Ukoliko se predsetveno daju manje količine, doze hraniva kod prvog prihranjivanja se moraju povećati.

Ozime strne kulture u Kolubarskom okrugu dobro podnose zimu

Naredna prihrana strnina obavlja se oko mesec dana (25 – 30) nakon prvog davanja KAN 27 odsto, AN 33 odsto i UREA-e 46 odsto. Količine u ovoj fazi uslovljene su stanjem i vrstom useva. Određuju se vizuelnom metodom, odnosno, na licu mesta na parceli, a okvirno se kreću oko 200 kg/ha.

Treće prihranjivanje obavlja se sa NPK hranivima. Izvodi se folijarno i po potrebi.

Izvor: Agroklub.rs

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*