Vinarski registar – Procedura upisa

Procedura upisa u Vinarski registar pokreće se podnošenjem zahteva za upis u Vinarski registar i prateće dokumentacije Ministarstvu i to od 01.01.2018. godine, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Vinarskog registra kao i obrasca zahteva za upis u Vinarski registar.

Proizvođač šire,vina i drugih proizvoda jeste pravno lice koje je upisano u vinarski registar.

Šta je potrebno dostaviti od dokumentacije kako biste se upisali u Vinarski registar?

Da bi se neki proizvođač upisao u vinarski registar treba da podnese Zahtev za upis u Vinarski registar (VV2-obrazac) koji se može preuzeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Osim zahteva potrebno je dostaviti i izvod iz Registra privrednih subjekata, dokumentaciju kojom se potvrđuje ispunjenost uslova u pogledu stručnog kadra, dokumentaciju kojom se potvrđuje vlasništvo, zakup, odnosno korišćenje objekata i prostorija za proizvodnju vina.

Takođe je potrebno priložiti dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za zahtev za upis u registar u iznosu od 310,00 dinara, kao i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za rešenje za upis u registar u iznosu od 1530,00 dinara.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vodi Vinarski registar u koji se upisuju proizvođači šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koje se koristi u proizvodnji vina.

Kome se šalje dokumentacija?

Sva potrebna dokumentacija treba da se podnese na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Sektor za poljoprivrednu politiku Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, počevši od 01.01.2018.godine, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Vinarskog registra kao i obrasca zahteva za upis u Vinarski registar.

Nakon prijema i administrativne obrade zahteva Ministarstvo će utvrditi ispunjenost uslova propisanih Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu objekata, prostorija, tehničkih uslova, opreme, sudova i uređaja, kao i stručnog kadra koje mora da ispunjava proizvođač šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina.

Šta sadrži Vinarski registar?

Vinarski registar sadrži:

1) podatke o proizvođaču, odnosno puniocu (naziv, sedište, adresa, matični broj, poreski identifikacioni broj);

2) podatke o odgovornom licu;

3) šifru delatnosti;

4) podatke o proizvodnji, sirovinama i gotovim proizvodima;

5) podatke o proizvodnim pogonima i skladištima;

6) podatke o tehnološkoj opremi za preradu grožđa i za punjenje vina;

7) podatke o sudovima za proizvodnju, odležavanje i skladištenje (čuvanje) vina i drugih proizvoda; podatke o laboratorijskim instrumentima;

8) podatke o prijavljenim, odnosno registrovanim žigovima;

9) podatke o standardima kvaliteta i sertifikatima;

10) podatke o obimu godišnje prodaje i broju boca i dr.

Proizvođač je dužan da svaku promenu podataka koji se vode u Vinarskom registru prijavi u roku od 15 dana od dana nastale promene. Obaveza proizvođača vina je i da podatke o prijavi proizvodnje dostave do 31.12 tekuće godine i podatke o godišnjoj prijavi zaliha do 31.08. iste godine.

Nakon prijema i administrativne obrade zahteva Ministarstvo će utvrditi ispunjenost uslova propisanih Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu objekata, prostorija, tehničkih uslova, opreme, sudova i uređaja, kao i stručnog kadra koje mora da ispunjava proizvođač šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina.

SAZNAJTE VIŠE O UPISU U VINOGRADARSKI REGISTAR

Izvor: poljosfera.rs

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*