Uticaj visokih temperatura na mlečnost krava

Visoke temperature mogu da dovedu do problema u uzgoju krava, odnosno do problema u proizvodnji mleka, kažu poljoprivredni stručnjaci. Ako se na temperature oko 30oC doda još i povećana vlažnost vazduha, situacija se pogoršava.

Dragoljub Krajnović, iz Savetodavne stručne službe Padinska Skela, ističe da dolazi do drastičnog smanjenja produkcije mleka, i do 50%, kao i do slabije konzumacije hrane:

„Prilikom istraživanja, gde je temperatura bila oko 31oC, a vlažnost vazduha negde oko 35%, dolazi do postepenog toplotnog stresa. Međutim, kada se vlažnost vazduha poveća na 75%, tada je i uticaj toplotnog stresa znatno jači, i znatno izraženiji, što može dovesti do negativnih posledica.Osim pada produkcije mleka, odnosno količine, može doći i do smanjenja procenta mlečne masti u samom mleku“, ističe Krajnović.

Kako bi se izbegle posledice toplotnog stresa, grla treba premestiti u adekvatnije uslove sa više čistog vazduha i vode, uz odgovarajuću, dodatnu prilagođenu ishranu.

Neophodni adekvatni uslovi u štalama

Problem se može ublažiti ukoliko se obezbede adekvatni uslovi u prostorijama u kojima grla borave, kao i dovoljne količine pijaće vode. Kada su visoke temperature, stručnjaci savetuju da je stoci neophodno mnogo svežeg vazduha i vode, a samo rashalđivanje vodom nije dobro, jer se tada u štalama povećava vlaga, što ne godi životinjama.

„U ovakvim ekstremnim uslovima, mlečne krave pored onoga što konzumiraju na pašnjacima od zelene hrane, moraju nadomestiti i velikim količinama vode, što može biti od 130-180 litara vode po grlu. Kao jedan od bitnih faktora koji se javlja kod problema mlečnosti, jeste i slaba ventilacija i samo rashlađivanje vodom tamo gde je ventilacija loša. U takvim uslovima prirodna ventilacija nije odrađena kvalitetno, a veštačka ventilacija zbog prevelike naseljenosti takvih objekata može izazvati dodatni stres.Taj stres može uticati i na toplotni stres, jer dovodi do veće aktivnosti“, kaže Krajnović.

Izvor:  www.agroklub.rs    Foto: Mirjana Stepić Autorka Mirjana Stepic

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*