Uticaj opterećenja na rodnost vinove loze

Opterećenje predstavlja broj okaca, koji se pri rezidbi ostavlja na čokotu. Ono zavisi od sorte i uslova sredine. U našim vinogradima, broj okaca po metru kvadratnom kreće se od šest do 16, a po čokotu se menja prema razmaku sađenja loze.

uskorednim vinogradima nalazi se veliki broj čokota – od pet do 10.000 po hektaru. Pošto su slabo razvijeni, na njima se ostavlja mali broj okaca. Sa povećanjem razmaka, smanjuje se broj čokota, alli se formiraju razvijenija stabla, na kojima se pri rezidbi ostavlja veći broj okaca.

Uticaj na produktivnost čokota

Stepen opterećenja utiče na produktivnost i razvoj čokota, kao i na visinu prinosa i kvalitet grožđa. Od malog broja ostavljenih okaca, razvija se mali broj lastara. Stvara se manja količina organskih materija, a to se negativno odražava na zametanje i porast bobica, kao i na razvoj biljke u celini.

„Pozitivan uticaj većih opterećenja je razvoj normalnih lastara, grozdova normalne krupnoće i mase, sazrevanja lastara i grožđa teče normalnim tokom i postiže se karakterističan prinos i kvalitet grožđa neke sorte“, objašnjava savetodavac Biljana Nikolić iz PSSS Smederevo.

Obratite pažnju da čokot ne bude preopterećen, jer to dovodi do slabljenje porasta lastara i snižavanje kvaliteta grožđa. Ukoliko se to dogodi, sledeće godine korigujte rezidbu.

Optimalna opterećenja najbolja

Najpovoljnija su srednja, odnosno optimalna opterećenja rodnim okcima. Ona obezbeđuju dobar porast lastara, razvoj normalnih grozdova i visok kvalitet grožđa.

„Veličinu opterećenja svake sorte treba utvrđivati u proizvodnim ogledima u zavisnosti od osobenosti gajenih sorti, uzgojnih uslova i uzrasta čokota, ekoloških uslova i tehnologije gajenja“, savetuje Nikolićeva.

Foto: Biljana Nenković

Izvor: Poljoprivredna stručna služba Srbije prenosi: agroklub.rs Autorka Aleksandra Kekić

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*