Ostale teme

Odjeci sajma

31. маја 2017. Agroprofit 0

U želji da manifestacije, značajne za poljoprivredu, budu osnovna mesta promocije poljoprivrede posvetićemo im više pažnje.  Ovom prilikom će mo se osvrnuti  na Novosadski poljoprivredni sajam.  Prikazaće mo štand dugogodišnjeg saradnika i izlagača ove manifestacije […]

Ratarstvo

Pajdaš – prijatelj bez mane

13. марта 2017. Agroprofit 0

Pajdaš ili BC 398 je već sedam godina najrpodavaniji BC hibrid kukuruza. Ima krupno zrno crvene boje, zbog čega se lako prodaje. To je hibrid iz FAO grupe 390, sa zrnom u tipu zubana. Stoka […]