Zemljište

Odredite tip zemljišta, a onda ga poboljšajte!

14. априла 2018. Agroprofit 0

Da biste odredili kom tipu pripada zemljište kojim raspolažete, sledite jednostavne korake, a na osnovu rezultata poboljšajte ga odgovarajućim postupcima. Sastav zemljišta je taj koji utiče na prinos sa njiva, iz bašti ili voćnjaka. Ukoliko u […]