Sporazum o saradnji između dva instituta

Sprazum o naučnoj i tehničkoj saradnji između Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad i Instituta za kukuruz Zemun polje potpisan je zbog stvaranja osnovnih preduslova za tešnju saradnju i unapređenje zajedničkog naučno-istraživačkog rada u skladu sa odredbama Zakona o naučno-istraživačkoj delatnosti.

Osnovni cilj Sporazuma je koncentracija kadrova i sredstava, kako bi se ostvarila dalja saradnja u oblasti biotehničkih nauka između njegovih potpisnika.

Zajednički rad i korišćenje resursa

Oba instituta dala su saglasnost da se međusobna saradnja ostvaruje kroz zajedničko korišćenje materijalno-tehničkih potencija, zajedničkom radu na planiranju i realizaciji naučnih programa, angažovanje i povezivanje postojećih kadrova.

To znači da će se prostor i naučno-istraživačka oprema zajednički koristiti, kako bi se realizovali projekti i unapredio istraživački rad, ali i dalje razvijale naučno-istraživačke delatnosti u oblasti bioloških nauka. Sporazum predviđa i zajedničko učešće zaposlenih iz obe institucije u uspešnom sprovođenju naučne politike i racionalnom korišćenju postojećeg kadrovskog potencijala. Neizostavna je i zajednička realizacija programa i uključivanje u ostvarenje konkretnih programa od obostranog interesa.

Povezivanje kadrova

Postojeći kadrovi u narednom periodu će se povezivati i i angažovati na razvoju i primenjivanju novih znanja na osnovu uspešne saradnje sa drugim srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Cilj je transfer raspoloživih i novostvorenih naučnih dostignuća i učešća u svetskoj nauci. Naša dva eminentna instituta će na osnovu potpisanog sporazuma organizovati zajedničke seminare iz naučnih oblasti koje su od interesa za obe strane, radi pravilnog usmeravanja naučnoistraživačkih i nastavnih potencijala. Predviđena je i saradnja na projektima koji su finansirani od strane nadležnih organa.

Izvor: agroklub.rs   Autorka Jasna Bajšanski   Foto: Jasna Bajšanski

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*