Simpozijum o inovacijama u ratarstvu i povrtarstvu u oktobru

Simpozijum “Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji” u oktobru na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu.

Prijave radova u toku.

Deveti međunarodni simpozijum “Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji” biće održan 17. i 18. oktobra 2019. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu u Zemunu.

Organizator je Institut za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta.

Tematske oblasti Simpozijuma

Simpozijum će obuhvatiti nekoliko tematskih oblasti:

 • ekologija ratarskih, povrtarskih i lekovitih biljaka,
 • botanika  i fitocenologija,
 • genetika i oplemenjivanje,
 • tehnologija gajenja i kvalitet proizvoda,
 • livadarstvo i pašnjaštvo,
 • cvećarstvo,
 • zaštita životne sredine u poljoprivredi,
 • organska proizvodnja,
 • zaštita useva,
 • semenarstvo,
 • ekonomika proizvodnje i
 • zdravstveno bezbedna hrana.

Svi zainteresovani učesnici izvode radova na srpskom i engleskom jeziku, sa ključnim rečima, moraju da dostave  do 12. jula 2010. godine na e-mail [email protected] Izvod treba da sadrži maksimalno 300 reči napisanih u Wordu, font Times New Roman 12.

Izvodi koje Programski odbor prihvati, biće štampani u Knjizi izvoda.

Kompletne radove preko organizatora Simpozijuma možete proslediti i u časopis Journal of Agricultural Sciences, čiji je izdavač Poljoprivredni fakultet.

Pri prijavi rada autorima je data mogućnost da predlože da li će ga prezentovati usmeno ili kao poster.

Organizator zadržava pravo da odluči o konačnom načinu izlaganja pojedinih radova.

O prihvatanju radova i načinu njihovog prezentovanja autori će biti obavešteni do 10. septembra 2019. godine. 

Iznos kotizacije je 3.000 dinara (25 EUR) po učesniku. 

Više informacija OVDE.

Izvor: Poljosfera.rs

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*