Rejonizacija i Vinogradarski registar za kvalitet grožđa i vina

Senior Happy Farmer At Vineyard

Stanje u srpskom vinogradarstvu naglo se pogoršalo tokom poslednjih decenija prošloga veka. Smanjenje površina pod vinogradima i opadanje proizvodnje grožđa posledica su promena u vinogradarskom i vinarskom sektoru kada je reč o površinama, vlasništvu, sortimentu i tehnologiji proizvodnje.

EU je zbog toga podstakla izradu nove rejonizacije sortnih lista u Srbiji. Na ovaj način se podstiče krčenje vinograda iz kojih se dobija vino koje nije konkurentno vinima koja se sada masovno uvoze u EU. Promoviše  se podizanje zasada za dobijanje viskokvalitetnih kategorija vina.

„Nova rejonizacija podrazumeva precizno ucrtavanje granica novih vinogradarskih područja (regiona, rejona i vinogorja, kao i vinogradarskih oaza). Ukidanje nekadašnjih podrejona i uspostavljanje sadašnjih rejona omogućilo je proizvođačima da proizvedu više podkategorija vina sa geografskim poreklom na širem geografskom području“, kaže mr Dejan Marinković iz PSSS Padinska Skela.

Obavezan upis u Vinogradarski registar

Novi Zakon o vinu donet je 2012. godine. U sklopu njega je definisana i baza podataka, odnosno Vinogradrski registar. Svaki od učesnika na srpskom tržištu proizvodnje i prometa grožđa u obavezi je da se upiše. Svaki proizvođač koji ima 0,1 ha vinograda i manje i koji je lociran u granicama nekog od vingradarskih područja, može besplatno da se registruje.

Kako da se upišete: Upis u Vinogradarski registar

„Proizvođač na registrovanoj vinogradarskoj parceli takođe mora da poseduje sortiment predviđen rejonizacijom za dato područje, koji će gajiti po propisanim sistemima gajenja i u granicama dozvoljenog prinosa, kako ne bi došlo do pogoršanja kvaliteta grožđa za dobijanje raznih kvalitetnih kategorija vina. Propisani sortiment i tehnologija gajenja odnose se i na proizvodnju stonog grožđa“, objašnjava Marinković.

Upisom u Vinogradarski registar proizvođač stiče pravo na državne subvencije u proizvodnji, a to ujedno omogućava i kontrolu dodele novca. Moguće je i brisanje iz registra, ukoliko se prestane sa delatnošću ili se više ne ispunjavaju potrebni uslovi.

Izvor: Poljoprivredna stručna služba     Autorka:   Aleksandra Kekić                     Prenosi: agroklub.rs 

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*