Pregledi pšenice i ječma

U regionu srednjeg Banata setva ozimih strnih žita obavljena je u periodu od početka oktobra, u redovnim rokovima setve, pa sve do kraja novembra, odnosno kasnim rokovima setve. Razlog razvučenog setvenog perioda je nemogućnost ulaska u parcele usled obilnih padavina u pomenutom periodu.

Prognozno-izveštajna služba pri Poljoprivredno-stručnoj službi Zrenjanin od setve do sadašnjeg trenutka radi kontinuirane preglede pšenice i ječma.

Optimalan rok, zdrava pšenica

Od prisutnih simptoma bolesti, PIS Zrenjanin registrovao je sivu pegavost lista čiji prouzrokovač je Septoria tritici i rđu, koju izaziva Puccinia spp. u niskom procentu Simptomi pepelnice koju prouzrokuje Erysiphe graminis, nisu registrovani, rekla je dipl.ing. zaštite bilja Snežana Parađenović. Ona podseća i na sledeće:

“Tokom poslednje dekade decembra, kao i tokom celog januara, usledio je dugi, izuzetno sušan i hladan period. To je doprinelo zaustavljanju razvoja pšenica (fenološka faza razvoja) i dalje pojave simptoma bolesti. Pregledima ozime pšenice obavljenim 27. i 28. februara registrovana je fenološka faza bokorenja sa razvijenim jednim do dva sekundarna stabla, BBCH 21-22, sa intenzivnijem porastom lisne mase i jače razvijenim korenom. Na osnovu kontinuiranih pregleda, možemo zaključiti da se kondicija useva popravlja”.

Kod pšenica iz kasnih rokova setve došlo je do izmrzavanja useva, na nekim parcelama i do potpunog propadanja. Tokom marta nastavljen je period bez padavina, te tako nije bilo uslova za spratovno širenje bolesti na pšenicama koje su u tom periodu bile u fazi jednog-dva razvijena kolenca, BBCH skala 31-32.

“S obzirom na to da prag štetnosti nije postignut, fungicidni tretman u ozimim pšenicama se za sad ne preporučuje”, kaže Parađenović.

Pojava bolesti

Zbog fitopatogenih gljiva, ječmu treba tretman

Pregledom ozimog ječma na većem broju lokaliteta u srednjobanatskom okrugu u zimskom periodu, tačnije tokom novembra i decembra, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma, čiji je prouzrokovač Pyrenophora teres, i to u nižem intenzitetu napada.

U zimski period ječam je ušao u fazu intenzinog bokorenja. Zatim je usledio period izuzetno niskih temperatura, koji je zaustavio biljke ječma u daljem rastu i razvoju, kao što je bio slučaj i kod pšenica.Takođe i bolesti tipa pegavosti su u tom periodu bile zaustavlje.

“Vizuelnim pregledima zdravstvenog stanja ječma 11. aprila i to sorti NS 565, Nonius i Rudnik registrovano je prisustvo Ramularia collo-cygni – prouzrokovač ramulariozne pegavosti i Rhynchosporium secalis koja je uzročnik sočivaste pegavosti. Prisustvo patogena je na nivou epidemijskog praga i tada RC Zrenjanin daje signal za tretman, koji je neophodno sprovesti jednim od registrovanih fungicida”, objašnjava sagovornica.

Preporuke fungicidnih tretmana ječma na području ovog regiona, a od strane PIS-a Zrenjanin, je upotreba Duett ultra (epoksikonazol + tiofanat-metil) u količini od 0,4 do 0,6 litara po hektaru ili Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil). Potrebna količina je 1,5 litra po hektaru.

Izvor: www.agroklub.rs Autorka Jasna Bajšanski Foto: Jasna Bajšanski

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*