Pravosnažan je i Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Ovim pravilnikom, kao što mu i ime govori ministarstvo propisuje uslove, način i postupak ostvarenja prava prečeg postupka zakupa državnog zemljišta.  Na ovo nas podseća i sajt www.poljosfera.rs. Pravilnik je objavljen u  „Službenom glasniku RS“  broj 16/17 drugog marta dvehiljadesedamnajste. Ovim pravilnikom se propisuje i dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za ostvarenje prava prečeg zakupa. Isto tako i uslovi i postupak davanja putem javnog nadmetanja i pravnim licima u državnoj svojini registrovanim za poslove u oblasti šumarstva.

P R A V I L N I K    E S   M O Ž E P R E U Z E T I    S A   O V O G    L I N K A:   P  R  A  V  I  L  N  I  K

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*