Potpisan sporazum između FAO i Žita Srbije

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Udruženje za unapređenje proizvodnje i izvoza žitarica i uljarica Žita Srbije“ potpisali su Sporazum o saradnji, na osnovu ugovora o saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD). Ovim je nastavljena institucionalna, stručna i finansijska podrška ovih međunarodnih organizacija razvoju sektora poljoprivrede u Srbiji.

Šta obuhvata Sporazum?

Sporazumom se predviđa saradnja u brojnim aktivnostima, čiji je cilj dugoročni razvoj i unapređenje proizvodnje, kao i trgovine žitaricama i uljaricama. Planirana je izrada sektorske analize i istraživanja tržišta, kako bi se identifikovali mogućnosti i problemi u izvozu. To se odnosi na kvalitet žitarica, infrastrukturu i logistiku, ali i na uspešno promovisanje proizvoda iz Srbije na inostranim tržištima.

Sporazum se tiče i unapređenje kapaciteta Udruženja i njegovih članova, proizvođača i trgovaca žitaricama i uljaricama, kroz adekvatno informisanje, edukaciju, učešće na međunarodnim skupovima i upoznavanje sa potencijalnim inostranim partnerima i njihovom najboljom praksom u poslovanju.

Saradnja od izuzetnog značaja

Proizvodnja žitarica i uljarica čini čak 50% ukupne poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, a izvoz ovih sirovina i proizvoda nastalih njihovom preradom predstavlja ključni doprinos smanjenju ukupnog spoljnotrgovinskog deficita Srbije, smatraju poznavaoci.

„Napori koje UN FAO, EBRD, Žita Srbije i njihovi članovi ulažu u rešavanje ključnih izazova sa kojima se ovaj sektor susreće od izuzetnog značaja za sve učesnike u proizvodno-prerađivačko-trgovinskom lancu, ali i za čitavu ekonomiju naše zemlje“, rekao je Miloš Milovanović, koordinatora FAO/EBRD projekata u Srbiji.

Vukosav Saković, direktor Udruženja „Žita Srbije“ slaže se da je ovaj sporazum značajan i za uspostavljanje stručnog i konstruktivnog dijaloga između ključnih predstavnika privatnog i javnog sektora na teme koje su važne za razvoj sektora, poput Pravilnika o kvalitetu žita, procesu sertifikacijacije i inspekcije naših proizvoda u skladu sa zahtevima kupaca na globalnom tržištu, kao i otklanjanju prepreka za maksimalno iskorišćenje potencijala rečne infrastrukture Srbije:

„Saradnja sa UN FAO i EBRD značajna je ne samo za članice Udruženja, već za ceo naš žitarski sektor – od proizvodnje, skladištenja, logistike do izvoza. Očekujemo njihovu pomoć i u otvaranju novih tržišta za naše žitarice, posebno najvećih kao što su Kina, Egipat i Indonezija“.

Izvor:  www.agroklub.rs   Autorka: Aleksandra Kekić  Foto: Rasstock / Big Stock

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*