Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja objavila je Pravilnik kojim se bliže propisuju vrste, uslovi i način konkurisanja za podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju.

Uz pravilnik svi zainteresovani mogu da preuzmu zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje i da se informišu o iznosu subvencija po korisniku i svakoj pojedinačnoj vrsti za koju se oni dodeljuju.

Za koje kategorije su namenjeni podsticaji?

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja i to za:

1) premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje

2) tov junadi

3) tov jagnjadi

4) tov jaradi

5) tov svinja

6) krave dojilje

7) košnice pčela

8) proizvodnju konzumne ribe

9) krave za uzgoj teladi za tov

10) kvalitetne priplodne mlečne krave

11) kvalitetne priplodne tovne krave i bikove

12) kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve

13) kvalitetne priplodne krmače i nerastove

14) roditeljske kokoške teškog tipa

15) roditeljske kokoške lakog tipa

16) roditeljske ćurke

17) kvalitetne priplodne matice riba šarana

18) kvalitetne priplodne matice riba pastrmke

Ko ima pravo da konkuriše i koliki je iznos podsticaja?

Pravo na podsticaje imaju nosioci porodičnih komercijalnih gazdinstava, preduzetnici i druga pravna lica, koji su sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom potpisali ugovor o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja.

Iznos podsticaja se utvrđuje u odgovarajućem iznosu po vrsti pojedine mere koji se uvećava 40% od iznosa za podsticaje koji se za istu vrstu mere isplaćuju u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela subvencija u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 55 miliona dinara.

Rokovi za podnošenje zahteva za premije za mleko, krupnu stoku i pčelarstvo

Zahtev za premiju za mleko se podnosi Upravi za agrarna plaćanja neposredno ili preko preduzetnika i to za: I i II kvartal od 1. do 15. jula; za III kvartal od 1. do 15. oktobra 2017. godine; i za IV kvartal od 1. do 15. januara 2018. godine.

Zahtev za podsticaje za tov junadi, jagnjadi, svinja i jaradi podnosi do 31. decembra, a zahtev za psubvencije u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje podnosi se od 3. maja 2017. do 31. januara 2018. godine. Kada je reč o podsticajima u organskoj proizvodnji po košnici, zahtevi se podnose od 3. maja do 30. juna 2017. godine.

Rokovi za podnošenje zahteva za ribarstvo, tov teladi i priplodna grla

Zahteve za podsticaje za proizvodnju konzumne ribe svi zainteresovani treba podnesu do 31. decembra, dok se zahtevi za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov podnose najkasnije do 30. septembra 2017, a za krave oteljene nakon 1. septembra prošle godine zahteve treba podneti do 31. avgusta ove godine.

Kada je reč o subvencijama za kvalitetna priplodna grla u organskoj proizvodnji zahtev se podnosi od 20. maja do 30. oktobra ove godine, odnosno od 1. do 31. januara 2018. za grla uključena u proizvodnju između 15. oktobra i 31. decembra 2016. godine.

Foto: guruxox / Bigstock

Izvor| www.agroklub.rs  Autor Marinko Tica

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*