Odredite tip zemljišta, a onda ga poboljšajte!

Da biste odredili kom tipu pripada zemljište kojim raspolažete, sledite jednostavne korake, a na osnovu rezultata poboljšajte ga odgovarajućim postupcima.

Sastav zemljišta je taj koji utiče na prinos sa njiva, iz bašti ili voćnjaka. Ukoliko u zemljištu ima viška peska, voda i hranjivi sastojci će se brže isušivati. Kulture na ovakvom tlu je potrebno više đubriti i navodnjavati. Sa druge strane, glinena zemljišta sadrže obilje hranjivih sastojaka, ali toliko dobro čuvaju vodu, da mogu da „ubiju“ biljku koja raste. Ujedno se teško i zagrevaju. Idelna je ilovača, koja dobro zadržava hranjive materije  i dovoljne količine vlage, uz istovremeni  slobodni protok vode.

Kako da odredite tip zemljišta?

Da biste odredili kom tipu pripada zemljište kojim raspolažete, sledite sledeće korake:

  • napunite teglu do pola zemljom;
  • dodajte vodu do vrha;
  • zatvorite poklopcem i snažno tresite nekoliko minuta;
  • ostavite teglu na najmanje dva sata, kako bi se izdvojila tri sloja: mulj, pesak i glina. Na dnu će biti najteži delovi, kamenčići i pesak, u sredini čestice gline, a u gornjem sloju mulj.

Da biste dobili odgovor, obratite pažnju na boju unutar tegle. Ako je sadržaj taman, zemljište ima visok nivo organskih materija i dobro će se zagrejati u proleće. Ako je boja svetla, u pitanju je manji procenat organske materije. Potom odredite u kom procentu se koji sloj nalazi u tegli:

  • 40% mulja, 20% glina i 40% peska – ilovača
  • 60% mulja, 30% glina i 10% peska – muljevito-glineno zemljište
  • 65% mulja, 15% glina i 20% peska – muljevito zemljište
  • 20% mulja, 15% glina i 65% peska – peskovito zemljište

Kako da poboljšate zemljište u skladu sa tipom?

Da biste promenili karakteristike zemljišta, važno je da budete strpljivi i da primenite odgovarajuće postupke za svaki tip zemljišta.

Tretman peskovitog zemljišta

Zaorite zemljište na dubinu od oko 13 centimetara i nanesite kompost. Zasejte crvenu detelinu, ovas, raž, soju ili proso. Malčirajte slamom, senom, korom drveta ili njihovom mešavinom.

Tretman glinenog zemljišta

Dodajte tokom jeseni u oranični sloj do 10 cm organske materije, koja će delovati do proleća. Kopanje i oranje svedite na minimum. Sadite pasulj, lucerku, heljdu i ozimu pšenicu.

Tretman muljevitog zemljišta

Unesite tokom godine od dva do pet centimetara organskih materija, koje možete da unesete i tokom oranja ili da nanesete na površinu zemljišta (posebno ako je sadržaj mulja visok). Izbegavajte sabijanje zemljišta, koje je moguće čak i dok šetate oranicom ili baštom. Preporučuje se gajenje biljaka u kućicama. Tokom ranog proleća i u jesen nakon žetve ili berbe, postavite 15 cm malča od kora drveta, borovih iglica i slame.

Izvor: Homestead survival site    Prenosi: Agroklub.rs      Autorka: Aleksandra Kekić

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*