Od balansirane ishrane zavisi uspeh

Za ishranu junadi u tovu od presudnog značaja je izbalanisrana ishrana. Tako bi u najkraćem glasio savet Gorana Joksića, diplomiranog inženjera stočarstva iz Poljoprivredne stručne službe u Kragujevcu.

Recept za ishranu junadi stočari uglavnom mogu sami da naprave, jer većina njih se bavi i ratarstvom, te materijal za obroke uglavnom imaju na svojim imanjima.

U klasičnom tovu- trećina koncentrata

U dnevnu ishranu junadi mogu da se uvrste proizvodi iz industrije šećera i ulja, kako bi se zamenilo neko drugo hranivo. Joksić kaže da je poželjna i ispaša, ako je to moguće.

Goran Joksić

„Klasičan tov podrazumeva da u obroku bude od 30 do 40 odsto koncentrata. Silaže treba da bude 15 kilograma, sena četiri kilograma, a za koncentrat predlažem mešavinu, koju svaki stočar može sam da napravi. Može da se stavi suncokretova sačma – oko dva kilograma, zatim mlevenog kukuruza pet kilograma i po jedan kilogram ovsa i ječma. U smesu treba staviti jedan odsto soli i isto toliko vitaminsko mineralne predsmeše“,predlaže Joksić.

Intenzivan tov – dnevni prirast dva kilograma

Stučnjaci i iskusni stočari razlikuju tri vrste tova – intenzivan, poluintenzivan i ekstenzivan. U intenzivnom tovu koncentrati sačinjavaju 60 odsto obroka. Tada je tov najskuplji, a dnevni prirast je dva kilograma.

„Smeša koncentrata za intenzivan tov, na bazi zrna kukuruza kao osnovnog izvora energije, je od 60 do 70 odsto. Tov traje kratko, ali se beleži veliki dnevni prirast. U polu-intenzivnom tovu procenat koncentrata je manji, on traje nešto duže, ali je prirast niži. Ekstenzivan tov podrazumeva velike količine kabaste hrane uz ograničenu količinu koncentrata“, objašnjava Joksić.

Od ishrane zavisi kvalitet mesa, a koliko će junad napredovati zavisi od rase, uzrasta i da li je grlo kastrirano.

Tri važna uslova za kvalitetan tov

Jokić dodaje da su tipične tovne rase: herefor, aberdin, agnus, kianina, romanjola, šarole, limuzin. One postižu odlične tovne rezultate. Dnevni prirast je i preko dva kilograma dnevno.

„Kod nas se odlični rezultati postižu tovom simentalske rase. Nekastrirana muška grla postižu veći dnevni prirast i bolje iskorišćavaju hranu od kastrata. Takođe, kastrati deponuju više masti od nekastriranih grla“kaže Joksić.

Silaža

Kada je meso najukusnije?

Da bi hrana koju stočari troše na tov bila isplativa, trebalo bi voditi računa i o starosti grla. Naime, sa uzrastom se smanjuje udeo vode i to sa 71 odsto na početku, na 50 odsto na kraju tova. Sa starošću se povećava udeo suve materije sa 28 na 47 procenata.

„Mlada grla imaju veliki udeo vode. Meso je sočno, nije masno ali nema zadovoljavajući ukus. Veliki je procenat kostiju, a mali radman. Kod mesa starijih kategorija je obrnuto, pa je zbog toga važno naći najbolje vreme za klanje, a to je kada dostignu težinu od 450 do 550 kilograma“, dodaje Joksić.

Kod tova junadi postoje dve kategorije – mlada utovljena junad starosti do 15 meseci i telesne mase od 250 do 400 kilograma i starija junad od 18 do 30 meseci sa 500 kilograma i više telesne mase. U okviru mlade junadi postoji i tov veoma mladih grla starosti do 200 dana i mase od 250 kilograma. I na kraju, normalni tov junadi uzrasta od 12 do 15 meseci i mase od 400 do 500 kilograma.

Izvor: www.agroklub.rs  Autorka i Foto: Biljana Nenković

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*