Obratite pažnju na kvalitet vode!

Vodi se često ne posvećuje dovoljno pažnje, iako ona može da bude ograničavajući faktor proizvodnje. Kada je reč o navodnjavanju, parametri kvaliteta su: pH, EC, sadržaj CaO, MgO, HCO3, Cl i Na+.

Optimalne vrednosti pH

Za navodnjavanje i fertigaciju, optimalna vrednost ph vode kreće se od 6 do 6,5. Tvrda voda (pH iznad 7,2) mora se zakiseliti azotnom, fosfornom ili sumpornom kiselinom. Kada je pH vode niska, ispod 5,5, vrši se alkalizacija vode – hidroksidom ili natrijum karbonatom. Za kontrolu pH vode koristi se ph – metar.

Oprez sa otapanjem đubriva!

Ukoliko se đubrivo otapa u alkalnim, odnosno tvrdim vodama, može da dođe do interakcije između pojedinih hraniva iz đubriva sa kalijumom i bikarbonatom iz vode. Tada nastaju netopive soli, a one se talože. Hraniva u sastavu tih soli postaju blokirana i nisu dostupna biljkama, a taloženje dovodi do začepljenja sistema.

Isto se dešava i sa đubrivima sa sulfatima i fosfatima, koji grade netopive kalcijum sulfate i kalcijum fosfate, kada se rastvore u ovoj vodi.

Ukoliko moramo da koristimo tvrdu vodu, potrebno je da uradimo neutralizaciju bikarbonata sa nekom od kiselina (H2SO4 ili H3PO4).

Provodljivost struje

Elektroprovodljivost je osobina vode da provodi struju, zahvaljujući otopljenim solima, odnosno jonima, u njoj. Kada je u pitanju ishrana biljaka, ove vrednosti ne bi trebalo da budu ni previše visoke, ni previše niske. Dodavanjem đubriva, povećava se vrednost.

Voda koja se ne preporučuje za navodnjavanje i fertigaciju ima vrednost EC veću od 1,1. Ona srednjeg kvaliteta ima EC od 0,8 do 1,1, a dobrog kvaliteta EC od 0,5 do 0,8.

Na visoke vrednosti posebno su osetljive mlade biljke. Kontorla se vrši EC metrom.

Izvor: www.agroklub.rs   Autorka Aleksandra Kekić Foto: Dwayne Madden / Flickr

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*