EU standardi za kvalitet mleka uskoro i u Srbiji

Radi usklađivanja propisa sa EU regulativom, mlekare u Srbiji će uskoro biti prinuđene da primenjuju standarde u proizvodnji sirovog mleka da bi što pre mogle da izvoze na druga tržišta, ali i zato što u kvalitetnoj proizvodnji nema mesta za mlečne proizvode sumnjivog kvaliteta

Nebojša Đurić, iz Poljoprivredne stručne savetodavne službe Užice podseća na to da je Evropska komisija direktivom br. 853/2004, definisala standarde u proizvodnji sirovog mleka, dodajući da su sve zemlje članice EU obavezne da ih primenjuju prilikom prometa mleka. Đurić napominje da će ti standardi uskoro morati da se poštuju i u Srbiji.  Međutim, njihova primena zahteva potpuno novu organizaciju u našoj proizvodnji, pa zato predstavlja veoma dug i skup proces.

Bez primene standarda izvoz neće biti moguć

Mlekare u našoj zemlji uskoro će biti prinuđene da primenjuju standarde u proizvodnji sirovog mleka da bi što pre mogle da izvoze na druga tržišta, ali i zato što u kvalitetnoj proizvodnji nema mesta za mlečne proizvode sumnjivog kvaliteta. Mlekare ubuduće ne bi trebalo da primoravaju proizvođače na kvalitet mleka samo finansijskim ucenama, nego i da pomoću stručnih službi unaprede gazdinsko držanje kod svojih kooperanata, pa da dodatnim finansijskim garancijama omoguće nabavku opreme za mužu i rashladnih uređaja.

EU standardi za kvalitet mleka

Kada je reč o kvalitetu mleka, Evropska komisija je za sve države članice EU propisala sledeće standarde:

  1. tačka smrzavanja mleka ne sme da bude viša od 0,53°C;
  2. sadržaj suve materije bez masti ne sme biti manji od 8,50%;
  3. sadržaj proteina ne sme biti manji od 2,90%,
  4. prisustvo antibiotika ne sme biti veće od 0,004 mikrograma;
  5. prisustvo somatskih ćelija ne sme da bude veće od 400.000 u ml mleka,
  6. prisustvo bakterija ne sme da bude veće od 100.000 u ml mleka.

Izvor:     Poljoprivredna stručna služba  Prenosi: agroklub.rs  Autor: Marinko Tica

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*