Zemljište

Priprema aluvijalnih zemljišta

19. септембра 2017. Agroprofit 0

Aluvijalna zemljišta najčešće se koriste kao oranice za proizvodnju kukuruza ili kao livade. U poplavnim područjima, ova zemljišta se ne smeju orati u jesen. Na povišenim parcelama blagog nagiba, ovo su vrlo kvalitetna oranična zemljišta, a mogu da budu […]