Šta je IPARD?

IPARD je pretpristupni program Evropske unije, a kada je reč o Srbiji on se odnosi na period od 2014. do 2020. godine. IPARD je sastavni deo IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegova 5. komponenta, koja se odnosi na ruralni razvoj.

Dakle, program IPARD predstavlja jednu od prioritetnih oblasti IPA-e, namenjenu ruralnom razvoju, a da bi zemlja koja je dobila status kandidata za članstvo u EU, poput Srbije, mogla da koristi novac iz tog programa, najpre mora da uspostavi poseban sistem za njegovo planiranje, dodelu i kontrolu, koji se zasniva na konceptu i pravilima koje postoje u okviru Zajedničke poljoprivredne politike – ZPP, za čije sprovođenje je neposredno zadužena Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj – DG-AGRI, na čijem je čeli trenutno komesar Fil Hogan (Phil Hogan).

Glavni cilj usklađivanje naše poljoprivrede s EU standardima

Investiranje u poljoprivrednu proizvodnju

Osnovni ciljevi programa IPARD su pružanje podrške u usklađivanju sa evropskim standardima u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i davanje doprinosa održivom razvojupoljoprivrednog sektora i ruralnih područja. Karakteristika ovog instrumenta je da se sprovodi bez prethodnih kontrola Evropske komisije.

Mere podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju

IPARD programom su definisane mere podrškeruralnom razvoju u skladu sa aktuelnim EU uredbama, a one se odnose na:

 • ulaganje u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava;
 • investiranje u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda (prioritetni sektori su mleko i mlečni proizvodi, meso i mesne prerađevine, kao i sektor voća i povrća);
 • ulaganje u diverzifikaciju poslovnih aktivnosti na gazdinstvu;
 • pripremanje i sprovođenje lokalnih akcionih strategija – LIDER pristup (LEADER);
 • agroekološke mere i organsku poljoprivredu.

Ko će moći da konkuriše za novac iz IPARD-a?

Kada program stupi na snagu, za dobijanje novca iz IPARD-a će moći da konkurišu poljoprivrednici, preduzetnici, pravna lica (zadruge) i poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa uslovima koji su definisani za svaku od nevedenih mera. Korisnici mera će takođe morati da ispune opšte i specifične uslove za svaku od navedenih mera. Drugim rečima, da bi poljoprivredna gazdinstva uopšte mogla biti upisana u taj Registar, ona moraju biti određene veličine i kapaciteta, dok je za pojedine mere programa IPARD propisana minimalna veličina poseda, najmanji broj grla stoke, kapacitet sakupljenog mleka i ostali specifični uslovi koje poljoprivredno gazdinstvo mora da ispuni prilikom konkurisanja.

Devet mera u tri prioritetne ose

Važno je napomenuti da program IPARD ima dvostruki cilj:

 • da pruži pomoć za sprovođenje acquis-a u vezi sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom – ZPP;
 • da doprinesu održivoj adaptaciji poljoprivrednog sektora i ruralnih područja u zemljama kandidatima za članstvu u EU.

Ti ciljevi se moraju ispuniti sprovođenjem devet različitih mera u okviru tri prioritetne ose:

 1. poboljšanje efikasnosti tržišta i implementacija standarda zajednice kroz:
 • ulaganje u poljoprivredna gazdinstva radi restrukturiranja i nadogradnje prema standardima Evropske unije;
 • investiranje u preradu i marketing poljoprivrede i ribljih proizvoda za restrukturiranje i nadogradnju na standarde EU;
 • podrška uspostavljanju grupa proizvođača.

2. pripremne aktivnosti za sprovođenje agroekoloških mera i LIDER kroz:

 • pripremu za sprovođenje akcija vezanih za životnu sredinu i selo;
 • pripremu i implementaciju lokalnih strategija ruralnog razvoja.

3. razvoj ruralne ekonomije

 • unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture;
 • razvoj i diverzifikacija ruralnih ekonomskih aktivnosti;
 • obuka poljoprivrednika;
 • tehnička pomoć.

Ulaganje u proizvodnju

Procedura za konkurisanje

Procedura konkurisanja za podsticaje sastoji se od sledećeg: Uprava za agrarna plaćanjaraspisuje godišnje konkurse, prihvata konkursnu dokumentaciju i obrađuje je, priprema relevantne priručnike za konkurisanje, odobrava podsticajna sredstva. Korisnici zatim podnose kompletnu dokumentaciju Upravi za agrarna plaćanja. Na osnovu podnetih prijava Uprava sprovodi administrativnu proveru i kontrolu pre odobravanja zahteva, u toku sprovođenja zahteva, pre isplate novca i pet godina nakon isplate. Zahtevi se na kraju rangiraju na osnovu jasno definisanih kriterijuma.

Srbija i dalje čeka na primenu IPARD programa

Iako, je prema najavama tadašnjih predstavnika vlasti primena programa IPARD i korišćenje 175 miliona evra iz njegovog fonda trebalo da počne još u jesen 2015. godine, do dana današnjeg se to nije dogodilo. Glavni razlog kašnjenja je to što se i dalje čeka akreditacija Agencije za agrarna plaćanja koja deluje u sastavu Ministarstva poljoprivrede republike Srbije i koja je zadužena da sprovede postupak upravljanja raspodelom i kontrolom novca. Poslednja informacija je da će Srbija zeleno svetlo dobiti u novembu.

U EU ista prava na podsticaje za sve registrovane poljoprivrednike

Kada naša zemlja uđe u Evropsku uniju, pravo na direktnu pomoć imaće svi registrovani poljoprivrednici koji poštuju pravila proizvodnje u vezi sa zdravljem ljudiživotinja i biljaka, koji štite životnu sredinu, kao i oni koji zemljište održavaju u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom. Tada će svi proizvođači iz Srbije ostvariti ista prava na podsticaje kao i njihove kolege iz država dotadašnjih članica Unije.

Visina podsticaja se postepeno usklađuje

Farmeri i dalje čekaju na IPARD

Međutim, visina podsticaja će postepeno biti usklađivana do nivoa koji važi za države stare članice. Takav pristup obrazložen je činjenicom da bi izjednačen iznos podrške u momentu priključenja doveo do znatno višeg dohotka poljoprivrednika nove države članice u odnosu na druge kategorije zaposlenih u privredi.

Šta raditi dok čekamo na IPARD?

Ipak, dok se to ne dogodi Srbiji ostaje da učini sve što je moguće da Agencija za agrarna plaćanja dobije akreditaciju, a naši poljoprivrednici da počnu s obukama kako bi mogli da koriste novac iz programa IPARD.

Izvor: ec.europa.euipard.co.rsapprrr.hrpks.rs

Foto: emola09/BigStock; HighwayStarz / BigStock; nedetojo / BigStock

“ZPP i Srpski aduti, (R)Evolucija poljoprivrede” projekat sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Izvor: agroklub.rs     Autor Marinko Tica 

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*