Novostvorene sorte privlače vinogradare

Stručnjaci Departmana za voćarstvo vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu od svog osnivanja 1947. godine (pod nazivom Pokrajinski zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo) do danas, stvorili su: 23 sorte vinove loze21 vinsku sortu dve stone sorte.

Sve više vinograda sa novostvorenim sortama

Uz rad na unapređenju tehnologije proizvodnje grožđa i vina kao i kolekcionisanju i ispitivanju velikog broja autohtonih introdukovanih sorti, direktor departmana doc. dr Dragoslav Ivanišević rekao je da su se vremenom menjali i ciljevi oplemenjivačkog rada pri stvaranju novih sorti vinove loze:

Ivanišević: Dug put od oplemenjivanja do boce

„Cilj prva faza je bilo poboljšanje do tada gajenih sorti vinove loze. U drugoj fazi smo radili na poboljšanju otpornosti na niske zimske temperature kao i dobijanju boljeg kvaliteta grožđa i vina. Cilj treće faze bio je povećanje otpornosti na gljivične bolesti, a nastavili smo rad na poboljšanju kvaliteta grožđa i vina. Put od početka oplemenjivačkog rada do vina u boci je vrlo dug. Nekada se na stvaranju neke sorte radi više decenija. Potom je potrebno gotovo toliko vremena da ona bude prihvaćena od proizvođača grožđa i vina, pa i potrošača“.

Da je vredan rad stručnjaka ove institucije dao rezultate, govori i činjenica da se sve više vinogradara odlučuje da nove vinograde podigne sortama silaprobusneoplanta petra. Vinogradari i tehnolozi svakako treba zajedničkim snagama da porade da naprave dobra bela vina od sorti panonija morava, kao i crvena od sorte dionis. Ove sorte su zanimljive pošto se mogu koristiti u ekološkoj proizvodnji grožđa i vina, bez ili sa minimalnom zaštitom.

Panel „Novostvorene sorte vinove loze Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu“ održan je u okviru manifestaciju „Dani fruškogorskih vina„.

Do trećine zasada pod novostvorenim sortama

Govoreći o tržišnim potencijalima vina napravljenih od novostvorenih sorti Poljoprivrednog fakulteta prof. dr Vladimir Puškaš sa Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu rekao je da je tržiste vina zasićeno i da je neophodno je ponuditi nesto različito.

Puškaš: Potrebno je ponuditi nešto različito

„Naravno da se ovo ne može odnositi na sve novostvorene sorte, pošto su samo neke, za sada, ‘zaživele’, pa smo sa njima upoznati. Bitno je naglasiti da ne treba upoređivati novostvorene sorte sa svetskim, poput šardonea ili sovinjona belog, jer takva poređenja mogu dovesti do pogrešnih zaključaka u vezi sa kvalitetom i postojanosti vina od novostvorenih sorti. Zahvaljujući ljudima koji razvijaju to sorte, ali i vinogradarima i vinarima koji su pokušali sa tim sortama, i čini se da dobro uspevaju, one su stekla određene pozicije. Na tome će se očigledno još mnogo raditi, jer dobri primeri su podsticaj“, smatra Puškaš.

Puškaš kaže da te sorte daju sirovinu i vina u nivou kvalitetnih i dobrih stonih vina i da je to kategorija vina koje ima, i treba da bude, najviše:

„Vina su interesantna, imaju specifičnosti koje se mogu verovatno još bolje iskoristiti, kao, na primer, boja i fenoli kod sorte probusa, koje dostižu na Fruškoj gori. Globalno, pred vinogradarima i tehnolozima je izazov borbe sa visokim temperaturama, i traženje načina da se pod takvim uslovima proizvede kvalitetna sirovina i vino od nje. Tu pre svega mislim na fenolnu zrelost i aromatske materije, ali često i previsoke alkohole. To je nešto što neminovno zahvata i novostvorene sorte. Što se udela tih sorti tiče, mislim da bi do oko 30 % bilo nešto realno, ali imamo i sjajne primere vinarija u kojima su te sorte praktično dominantne. Pri izboru, naravno, treba voditi računa da se ne pretera sa šarolikošću, odnosno velikim brojem sorti sa njihovim specifičnostima, kako u vinogradu, tako u tehnologiji prerade i nege“.

Foto: Mihajlo Berček, TOP SRBIJA

Izvor:  agroklub.rs    Autor Đorđe Simović

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*