Kukuruzna pipa – uočena značajna oštećenja kukuruza i suncokreta

Pregledom polja sa niknutim kukuruzom uočena su značajna oštećenja kukuruza i suncokreta od kukuruzne sive pipe.

Štete se ogledaju u potpuno ili delimično izgriženim listovima vrlo često do mesta izlaska biljke iz zemljišta, saopštava Katarina Radonić iz PSS Vrbas.

Štete su najznačajnije na poljima sa monokulturom (kukuruz na kukuruz) i na suncokretu posejanom na poljima gde je predusev kukuruz.

Na pojedinim parcelama brojnost je tako značajna da se na biljkama može nači i 2-4 jedinke pipa.

U ovim slučajevima Radonić preporučuje hemijsku zaštitu, posebno što su usevi kukuruza već značajno oštećeni od hladnoće.

Od insekticida mogu se koristiti oni na bazi bifentrina (Talstar 10 EC, Fobos EC i drugi u dizi 0,2-0,3 l/ha), hlorpirifos + cipermetrin (Nurelle D, Konzul i dr. u dozi od 1,5-2 l/ha).

Kukuruzna siva pipa (Tanymecus dilaticollis)

siva kukuruzna pipa

Siva kukuruzna pipa najveće štete pričinjava kukuruzu u početku nicanja.

Useve uništava kada biljke izlaze iz zemlje, naročito ukoliko je suva zemlja pokrivena pokoricom pa biljke teško niču. Čini štetu i drugim biljkama: suncokretu, šećernoj repi, paradajzu, paprici.

Štete pričinjavaju odrasli insekti, od početka klijanja pa do faze 4-5 listova kukuruza.

Siva kukuruzna pipa prezimljava u zemljštai u stadijumu odraslog insekta. Iz zemljišta izlazi kad je temperatura površinskig sloja oko 10 stepeni, a to je kraj aprila i početak maja. Po izlasku iz zemljišta dolazi do parenja i odlaganja jaja. Ženka odloži oko 300 jaja, pojedinačno u zemljište, na dubinu od oko 2 cm.

Do polaganja jaja odrasle jedinke prave štete, od 10-18 časova po toplom vremenu. Štetu ne prave po hladnom i kišovitim vremenu.

Siva kukruzna pipa krije se ispod grudvica zemlje i u pukotinama tla dok ne otopli u toku dana. Štete pravi tako što izgriza vegetacijonu kupu biljke koja izlazi ispod površine zemlje. Obično se prvo pojavljuje na uvratinama parcele posejane kukuruzom.

Foto: PIS

Izvor: www.poljosfera.rs 

Agrobiznis magazin 1

Agrobiznis magazin 1

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*