Zemljište

Vlažnost zemljišta ključna za pravilnu obradu

21. decembra 2019. Agroprofit 0

Zemljište treba obrađivati, po mogućstvu pri umerenom sadržaju vlage u njemu jer u suprotnom ona će biti otežana sa većim utroškom energije, kvalitet rada je lošiji, a kvari se i struktura zemljišta. Obrada zemljišta kao važna […]

Mehanizacija

Simpozijum Poljoprivredna tehnika na Zlatiboru

28. januara 2019. Agroprofit 0

Simpozijum Poljoprivredna tehnika, četrdeset peti put, održaće se na Zlatiboru. Departman za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu zajedno sa Nacionalnim naučnim društvom za poljoprivrednu tehniku i u saradnji sa Semenarskom asocijacijom Srbije, […]

Zemljište

Značaj zimske brazde i kalcizacije zemljišta

21. decembra 2018. Agroprofit 0

Zimska brazda uzorana u jesen poboljšava usvajanje zimskih padavina, dok se kalcizacijom nadoknađuju hraniva. Zimska brazdauzorana u jesen poboljšava usvajanje zimskih padavina (kiše i snega). Kako  objašnjava diplomirani inženjer poljoprivrede Nada Lazović Đoković oranjem zemljište postaje rastresito, a to pomaže razgradnji organskih materija, omogućavajući […]

1 2 3 7